Dne 15.4.2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Prahy 4 záměr prodeje bytových jednotek v domě č.p. 921 na pozemku parc. č. 1575 k.ú. Nusle, ulice Mikuláše z Husi or. Č. 11 zařazených ve 4 c) vlně privatizace bytového fondu. Na základě běhu událostí pak dne 13.12. 2010 vzniklo Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle.

V rámci našeho SVJ bylo zprivatizováno 16 bytových jednotek. 3 bytové jednotky a téměř 200 m2 nebytových prostor zůstalo v majetku Městské části Prahy 4, stejně jako kompletní vybavení kotelny na rozdíl od kotelny samotné. V současné době je zprivatizováno 17 bytových jednotek.

Pro všechny, kteří se pozastavují nad podivným názvem ulice přikládáme vysvětlení:

Od vzniku výstavby v roce 1906 se ulice jmenovala Husova podle Jana Husa. Tento název vydržel až do roku 1940 kdy se na dobu 5-ti let do roku 1945 přejmenovala na Švamberskou, dle pánů ze Švamberka. Po válce se ulici vrátil název Husova, ale jen do roku 1948. Od roku 1948 byl ulici přidělen dnešní název Mikuláše z Husi.

Mikuláš z Husi, (kolem1375 – 24.12.1420)původně Mikuláš z Pístného , byl český zeman a válečník. První zmínka o něm pochází z roku 1389. V roce 1406 byl králem Václavem IV. dosazen na hrad Hus jako dědičný purkrabí. Od roku 1415 se začal psát z Husi a Čichtic Od roku 1404 – 12 hejtman na hradě Hus, asi 1412 – 17 hejtman v Prachaticích, v roce 1419 přední vůdce husitské opozice, 1420 jeden ze čtyř táborských hejtmanů, 30. 6. 1420 se zasloužil o porážku Oldřicha z Rožmberka u Tábora. 1. 11. 1420 účastník vítězné bitvy husitů proti Zikmundovi Lucemburskému u Vyšehradu. Při odjezdu z Prahy nešťastně spadl z koně a svým zraněním na štědrý den roku 1420 podléhá.


Z historie domu:

Za války patřil dům panu Rudolfu Kulhánkovi. Na sklonku války v roce 1945 byl celý blok domů zasažen časovou zápalnou bombou.   Proto bylo 25.1. 1946 zadáno zbourání silně narušeného skeletu domu. 9.dubna 1946 pak Stavební úřad hl. m. Prahy, konkrétně odbor 13 – pro válečné škody rozhoduje o zbourání domu v Praze XIV Linecké ulici. Z domu zbyly jen část čelní zdi do ulice Mikuláše z Husi a převážná část zdi do ulice Linecké, dnes ulice Na Pankráci.

Ještě z 27.8 1952 je datována stížnost místního policejního oddělení na zbořeniště domu č.p. 921, kde si bez dozoru hraje místní omladina a ohrožuje chodce a vlastní zdraví.

A tak na konci roku 1955 vzniká projekt na výstavbu nového obytného domu na parcele č. 1573 ( dle tehdejšího číslování) podle návrhu ak. arch. Jiřího Lasovského. V průběhu roku 1956 se započalo s výstavbou.

Spodní nebytové prostory byly rozděleny na dva samostatné prostory. Větší byla prodejna potravin, menší pak ovoce-zelenina. Oba v nájmu národního podniku Pramen. Ten také požádal 17.IV 1961 o změnu a úpravy dispozic ve smyslu propojení obou prostor. Žádosti bylo samozřejmě vyhověno.

Joomla Templates by Joomla51.com